Are you a foreign citizen and don’t have a BankID?

Become a customer

Follow the steps below to become a customer

1. BRING THE FOLLOWING DOCUMENTS TO THE BANK

 • Passport
 • Copy of registration certificate for EU/EEA nationals
 • Copy of residence permit for citizens outside the EU/EEA
 • Proof of residential home address
 • Employment contract

Fill in and sign these forms to become a customer in Totens Sparebank* :

2. WAIT FOR AN INVITATION TO VISIT THE BANK

We will now register the information you have provided. Within three weeks, you will receive an invitation to come to our nearest office to sign the agreement documents. The fee for registering a foreign citizen as a customer in Totens Sparebank is 2.000 NOK per customer.

3. THE CUSTOMER RELATIONSHIP WILL BE ESTABLISHED

Once you have been to our office, the account will be opened within the following week.

*WHY DO THE BANKS HAVE TO CONTROL AND VERIFY THE CUSTOMER´S IDENTITY?

 • Due to government regulations, banks are required to comply with the customer due diligence standards.
 • Banks are obliged to identify and know their customers. The identity of the customer has to be controlled by verifying the customer’s official identity documents. The bank also has to ascertain sufficient information on the customer’s activities, so as to confirm where incoming money originates from and the purported use of the banking relationship.

Bli Kunde, utenlandske statsborgere uten BankID

For å åpne konto i Totens Sparebank, kan det være nyttig å lese følgende informasjon som forklarer hvordan du går frem:

1. TA DETTE MED TIL BANKEN:

 • Gyldig pass
 • Bekreftelse D-nummer *
 • Oppholdstillatelse for borgere utenfor EU/EØS.
 • Bekreftelse på bostedsadresse
 • Arbeidskontrakt

*Skal du jobbe og oppholde deg i Norge i mindre enn 6 måneder, må du ha et D-nummer for å bli registrert i Folkeregisteret. Et D-nummer er nødvendig for å få skattekort.
Vi ber også om at du fyller ut og signerer kundeerklæringsskjema før du kommer til banken**.

2. VENT PÅ INVITASJON TIL Å BESØKE BANKEN

Vi vil nå registrere informasjonen om deg. Du vil motta en invitasjon til å komme til vårt nærmeste kontor, innen tre uker, for å signere avtaledokumenter. Gebyr for opprettelse av utenlandske statsborgere som kunder i Totens Sparebank er kr 2.000,- per kunde.

3. KUNDEFORHOLDET VIL BLI OPPRETTET

Kontoen vil bli åpnet innen en uke etter ditt besøk i banken.

** HVORFOR STILLER VI SPØRSMÅL?

 • Når du skal bli kunde, må du svare på noen spørsmål og legge ved et skjema til søknaden din. Vi gjør dette på grunn av norsk lov, slik mange andre land også krever. Alle norske banker må følge disse reglene for å unngå økonomisk kriminalitet.
 • Vi vet at de fleste av kundene våre er ærlige, men for å finne de få som ikke er det, må vi stille alle de samme spørsmålene - uten unntak. Når du svarer på spørsmålene våre, bidrar du til å forhindre ulovlige handlinger.
 • Vi stiller også spørsmål for å bli kjent med deg som kunde og for å gi deg best mulig service, og dette vil vi fortsette med fremover. Vi spør deg kanskje om hvor penger kommer fra eller hvorfor du trenger å bruke enkelte av våre tjenester, for eksempel. All informasjon om deg er konfidensiell, jamfør taushetsplikten.