Bli kunde mindreårig (under 18 år)

Kom innom et av våre kontorer. Ta med barnets pass, samt foresattes pass. Hvis ikke begge foresatte kan stille, må den som ikke er tilstede legge ved bekreftet kopi av eget pass, og ev. skrive fullmakt dersom en foresatt ikke skal disponere kundeforholdet til den mindreårige (se link lenger ned).

Bli kunde for mindreårige (under 18 år)

Generell informasjon:

  • Begge vergene må være, eller bli registrert som kunder i Totens Sparebank på grunn av legitimering og signering av avtalen. Er dere ikke kunder i dag? Les mer og bli kunde ved å registrere deg her på totenbanken.no.
  • Vergene velger om kontoen(e) skal disponeres av den enkelte hver for seg uten samtykke fra den andre, eller av vergene i fellesskap.
  • Fra fylte 18 år får barnet full råderett over kontoer i sitt eget navn.
  • Adresseopplysninger må samsvare med adresse i Folkeregisteret, da kort og koder sendes våre kunder i henhold til opplysningene i Folkeregisteret.
  • Post fra banken som gjelder barnets konto(er), sendes digitalt til begge vergene. Postkassen er tilgjengelig i nettbanken. Barn mellom 15 og 18 år vil selv motta post som gjelder kontoer de disponerer.

 Dette må du ta med til banken:

  1. Dersom barnet har eget pass ta med det til banken. I tillegg må vi ha gyldig pass fra begge foresatte, evt. bekreftet kopi av pass til den som ikke er til stede. Barnets pass er nødvendig ved disposisjon av egne konti og ved bestilling av Nettbank med BankID (fra 15 år).
  2. Signert fullmakt (PDF, åpnes i nytt vindu) fra den foresatte som eventuelt ikke skal disponere kundeforholdet.

* Barnets verger
I de aller fleste tilfeller er det foreldrene som er verger for barnet. Selv om foreldrene er skilt, separert eller flyttet fra hverandre er begge foreldrene fortsatt verger for barnet. Dette gjelder også i de tilfeller der barnet kun bor hos én av foreldrene (den ene vergen har forsørgeransvaret alene).
Det kan være situasjoner hvor en av vergene ikke lenger har kontakt med barnet. Situasjoner som for eksempel vergens død, ukjent far/mor, vergens oppholdssted er ukjent eller bosatt i utlandet, ikke på talefot, etc. I slike vanskelige situasjoner kan de kommunale myndighetene fatte et vedtak om at den ene skal føre foreldreansvaret alene (status som eneverge). Den vergen som påstår å være verge alene kan fremskaffe dokumentasjon av vedtaket ved å kontakte sitt lokale skattekontor eller på Skatteetaten.no (åpnes i nytt vindu).