Banklokale

  • Pass
  • Norsk nasjonalt ID-kort
  • ID-kort fra EU/EØS-land
  • Norsk førerkort fra 1998 eller nyere
  • Bankkort fra en annen norsk bank
  • Norsk utlendingspass eller reisebevis for flyktninger