Det er mye som må ordnes når en av dine nærmeste dør. Her får du vite hva som skjer med avdødes bankforhold, og hva som er veien videre.

Merk at banken har taushetsplikt, og at vi ikke kan dele opplysninger om avdødes kundeforhold før vi har mottatt nødvendig dokumenter fra arvinger.

Dette gjør banken ved melding om dødsfall
Vi avslutter bankID, nettbank, kort, eFaktura, avtalegiroavtaler, faste overføringer og eventuelle disposisjonsforhold på konto. Konto blir ikke sperret for inn/utbetaling.

Formuesfullmakt fra tingretten
For å få utstedt skifteattest, må du opplyse tingretten om avdødes eiendeler, gjeld og formue. For at banken kan gi deg opplysninger om avdødes gjeld og saldo på konti, må du sende oss en formuesfullmakt, sammen med en fargekopi av din legitimasjon. Formuesfullmakten utstedes av tingretten. Denne kan leveres i banken, sendes pr post, eller via nettbanken dersom du er kunde hos oss fra før.

Før skifteattest er utstedt
Frem til skifteattest foreligger, kan banken belaste regninger til faste utgifter som boliglån, husleie strøm og forsikring, som er utstedt i avdødes navn. Begravelsesrelaterte utgifter kan også belastes avdødes konto.

Når skifteattest er utstedt
Dersom du har påtatt deg ansvaret for boet, får du utstedt en skifteattest. Denne må leveres til banken, sammen med fargekopi av din legitimasjon. Dersom det er flere arvinger, velger mange å ha en fullmektig i boet. Vi trenger da kopi av skjemaet «fullmakt ved privat skifte av dødsbo» (link), samt fargekopi av legitimasjon på de som gir fullmakt. Arvingene kan også forestå skiftet i fellesskap, da må alle parter signere på alt som skal betales eller når konto skal avsluttes.

Arvinger får ikke tilgang til konto i nettbank, da avdødes personvern er beskyttet i loven. Derfor håndteres dødsbo manuelt, noe som vil si at alle regninger må leveres til banken.

Det anbefales at den fullmektige i boet oppretter en egen konto i sin bank, og forestår boet derfra.
Dødsbo behandles gebyrfritt i inntil 6 måneder fra dødsdato.

Gjeld
Dersom avdøde har lån i banken, må dette enten innfris, eller refinansieres av arvingene. Det er ikke mulig å betjene et lån som står i avdødes navn over tid.

Avslutning av kundeforhold
Mange lurer på hvordan dette lar seg gjøre i forhold til skatteoppgjør. Arvinger skal alltid levere skifteattest til skatteetaten, og man kan ved privat skifte av boet be om forhåndsligning. I de fleste tilfeller vil det være gunstig å avslutte avdødes kundeforhold i banken innen 6-12 mnd, og man slipper da å vente til neste års skatteoppgjør kommer. 
Banken må da ha signatur i henhold til skifteattest, enten via oppmøte i filial, eller digital signatur i nettbank. Ved uskifte kan gjenlevende ektefelle be om at skatt til gode utbetales til sin konto.

Dokumentasjon og faktura til betaling kan sendes oss på dbo@totenbanken.no, evnt via Digipost. 
Dersom du som arving selv er kunde i banken, kan du også sende oss dokumenter/faktura via «Profil og innstillinger - Meldinger» i nettbank/mobilbank.
Husk å merke e-poster/meldinger med hvilket dødsbo det gjelder.