Helsevesenet vårt sørger for at alle barn får hjelpen de trenger ved akutte hendelser. Men når sykdom eller ulykker får langsiktige konsekvenser, er det ikke alltid de offentlige støtteordningene er nok, forteller Inger Sofie Landgraff, produktsjef person, i Eika Forsikring:

- En privat barneforsikring dekker blant annet medisinsk invaliditet, arbeidsuførhet, behandlingsutgifter ved ulykke og dagpenger i forbindelse med opphold på sykehus.

- Barneforsikringen vår dekker familiens kostnader ved alvorlig sykdom eller skade, og sikrer dessuten barnets økonomiske fremtid om konsekvensene blir langvarige, forklarer Landgraff.

3 grunner til å forsikre barnet ditt

Når du først kjøper en barneforsikring, håper du selvsagt at du aldri skal få bruk for den. Men om det først blir sånn, skal du vite at barnet og familien får den hjelpen og oppfølgingen dere trenger.

1. Du får en bekymring mindre i en vanskelig tid. Det er nok å tenke på om barnet ditt blir sykt eller skader seg alvorlig. Med en barneforsikring trenger du i hvert fall ikke å bekymre deg om det økonomiske.
2. Du kan fokusere på det som betyr noe. Når livet blir snudd opp-ned er det nok av ting å sette seg inn i, og kamper som må vinnes. En barneforsikring kan muliggjøre permisjon fra jobb for å tilbringe mer tid sammen med barnet ditt.
3. Du gir barnet en bedre fremtid. Barneforsikringen dekker blant annet utgifter til medisinsk behandling, reiseutgifter ved behandling og nødvendig tilpassing av hjemmet ditt. Barnet står dermed bedre rustet til å møte en annerledes hverdag 

Hva dekkes av en barneforsikring?

Her er noen eksempler fra virkeligheten, hentet fra Finans Norge skadeforsikringsstatistikk for 2017:

  • Astma og allergi. En gutt på 6 år fikk diagnosen kraftig astma og allergi. Via fylkesmannen fikk han utbetalt 180 000 kroner fra forsikringen fordi han er erklært 10 prosent varig medisinsk invalid. I tillegg dekket forsikringen tilpasning av bolig med 185 000 kroner.
  • Epilepsi. En gutt på 2 år fikk diagnosen epilepsi. Familien fikk utbetalt 1,2 millioner kroner da han ble erklært 50 prosent varig medisinsk invalid. Foreldrene fikk også utbetalt dagpenger på 56 000 kroner for de seks ukene barnet var innlagt på sykehus.
  • Brannskade. En jente på 14 år ble alvorlig brannskadet på skoletur da en gassbrenner eksploderte. Familien fikk blant annet økonomisk erstatning for reiseutgiftene, samt dagpenger for de 30 dagene jenta ble liggende på sykehuset. Dette bidro til at far kunne ta permisjon fra jobben for å være på sykehuset med datteren.

Kjøp barneforsikring hos oss

Vår barneforsikring er en kombinert sykdoms- og ulykkesforsikring, og kan kjøpes fra barnet ditt har fylt tre måneder. Den gir god dekning utover det du får fra folketrygden og koster kun 236 kroner i måneden.

Snakk med en rådgiver om barneforsikring i dag.