Først og fremst er det verdiberegningen av det som er tapt eller skadet som tas i betraktning. Dette gjøres på bakgrunn av:
  • Gjenstandens alder
  • Om gjenstanden hadde nedsatt anvendelighet
  • Hvor lenge gjenstanden har vært i bruk (mobiltelefoner har for eksempel en snittalder på 4 år, og har derfor en verdiforringelse på 25 prosent i året).
Er gjenstanden kjøpt brukt, erstattes den i summen av tilsvarende brukt utstyr. Prisene på Finn.no gir en god pekepinn på hva markedet er villig til å betale for en tilsvarende ting.

Har du dokumentert alle utgifter knyttet til skaden?
Beregningen baseres også på dokumentasjonen du har sendt inn. Derfor er det lurt å ta vare på alle kvitteringer i forbindelse med sykdom eller reiseforsinkelser.

Lurer du på om du fikk lagt ved all relevant dokumentasjon? Her finner du en oversikt over hva som bør med når du melder skade.

Hvor høy er egenandelen?
Som hovedregel er egenandelen 500 kroner på alt når du har ordinær reiseforsikring, med unntak av reisesyke og hjemtransport som det ikke trekkes egenandel for. Har du Reise Pluss, betaler du ikke egenandel på noe.

Verdt å merke seg:
  • Skal erstatningen reduseres, gjøres dette etter fradrag av egenandel.
  • Hvis det utbetales erstatning for flere forsikringsavtaler, trekkes bare én egenandel – den største.


Hva om du er uenig i erstatningssummen?

Erstatningssummen settes til hva det på skadedagen ville ha kostet å skaffe tilsvarende gjenstand til samme formål. Skulle det likevel oppstå uenighet om gjenstandens verdi, må du selv skaffe dokumentasjon som bekrefter verdien du mener er riktig. Vi kommer som regel alltid frem til en sum alle er fornøyde med. 

Vi hjelper deg gjerne!