Ski- og snowboardkjøring er forbundet med en viss fare. Husk ditt ansvar og kjør under full kontroll. 

1. Ansvar for å unngå skade
Forhold deg slik at du ikke skader deg selv eller andre.

2. Avpass farten etter forholdene
Avpass fart og kjøremåte etter ferdigheter, terreng, føreforhold og trafikk i bakken.

3. Vikeplikt
Kommer du bakfra (ovenfra), har du ansvar for å unngå kollisjon.

4. Forbikjøring og utforkjøring
Det er forbudt å kjøre rett utfor unntatt under organisert trening. Kjører du forbi en annen skiløper eller snowboarder, må du gi vedkommende tilstrekkelig plass for såvel kontrollerte som ukontrollerte bevegelser.

5. Starte, kjøre inn i eller svinge oppover i nedfarten
Kjører du inn i eller svinger du oppover i en nedfart, må du sørge for at dette skjer uten fare for deg selv eller andre. Det samme gjelder for kjøring etter stans.

6. Stopp i nedfarten
Stopp ikke opp eller sitt på trange eller uoversiktlige plasser.

7. Til fots i nedfarten
Er du til fots, må du kun benytte ytterkantene av bakken.

8. Skistoppere og fangremmer
Skistoppere/fangremmer er påbudt. Kontroller at bindingene er riktig innstilt.

9. Respekter skilt
Følg skilting, merking og anvisninger.

10. Hjelp til ved ulykker
Ved skader har enhver plikt til å hjelpe. Vitner og medvirkende plikter å oppgi personalia.

 

Kilde: Alpinanleggenes Landsforening