SpareBank 1 Østlandets representantskap bestående av 40 medlemmer fra kundevalgte innskytere, egenkapitalbeviseiere, ansatte og offentlig valgte medlemmer, stemte for å fusjonere med Totens Sparebank.

Flertall også i Totens Sparebank
Flertallet med 17 stemmer i Totens Sparebanks generalforsamling bestående av 20 representanter fra ansatte, eiere, kunder og kommuner, stemte for fusjonen.

Kunngjorde planene på nyåret
Det var den 3. januar i år at de to bankene kunngjorde sine planer om å slå seg sammen for å styrke sin felles innsats i Mjøsregionen. Siden den gang har det vært avholdt informasjonsmøter i bankenes øverste organer samt en rekke samtaler på tvers av avdelinger i begge bankene.

Tar arven fra Totens Sparebank trygt inn i framtida
- Fusjonen vil ta arven fra Totens Sparebank trygt inn i framtida. Vi knytter oss til en ny merkevare, men med en framoverlent og stolt kultur som er forankret i lokale verdier og tradisjoner og med sterke fagmiljøer. I tillegg sikrer vi at kompetanse forblir lokalt, sier Rolf Endre Delingsrud, adm. Banksjef i Totens Sparebank. - Den nye sammenslåtte banken vil ha som mål å være blant de mest attraktive arbeidsgiverne for finans i regionen.

Generalforsamlingen i Totens Sparebank vedtok også opprettelsen av Totens Sparebankstiftelse. Dette er en viktig arv som interessegruppene sammen har bygd opp over generasjoner, og som stolt vil bringe Totens Sparebank-navnet inn i fremtiden.

Totens Sparebank har de siste årene delt ut opp mot 12 millioner kroner pr år av årsoverskuddet til lokale formål. Ved opprettelsen av Totens Sparebankstiftelse vil avkastningen på samfunnskapitalen i sin helhet komme lokalsamfunnet til gode og dette vil kunne gi betydelig høyere gaveutdelinger enn det som historisk er gitt fra banken.

Overbevist om at dette blir bra
- Jeg er veldig glad for at vi fikk et positivt vedtak i begge banker. Jeg er overbevist om at dette er en god løsning for både ansatte, kunder, eiere og samfunnet som Totens Sparebank er en del av, sier Richard Heiberg, konsernsjef i SpareBank 1 Østlandet. - Jeg ønsker alle hjertelig velkommen med på laget.

Videre framdrift
Nå starter planleggingen av integrasjonen, med mål om juridisk fusjon den 1. oktober, forutsatt godkjenning fra Finanstilsynet og Konkurransetilsynet. I mellomtiden vil bankene operere som i dag. Kundene i Totens Sparebank vil ikke merke så mye til sammenslåingen med det første. Alle kunder og samarbeidspartnere vil få tydelig beskjed når vi kommer så langt som at det får praktiske konsekvenser for dem.

Du skal fremdeles kontakte din faste rådgiver i Totens Sparebank, og ringe Totens Sparebanks kundesenter hvis du trenger hjelp til noe rundt ditt kundeforhold.

Vi sender ut mer informasjon når myndighetene har kommet med sitt svar på fusjonsplanene. Les gjerne vårt spørsmål og svar-område rundt fusjonen som kan hjelpe deg med det du lurer på.