Vi kontakter i disse dager alle våre kunder som er registrert med aktiv konto opprettet på et konstruert kundenummer. Bakgrunnen for dette er at myndighetene har pålagt bankene å kunne identifisere alle kontohavere med fødselsnummer eller organisasjonsnummer. Det vil si at kontoen som er registrert hos oss på konstruert kundenummer vil få ett av følgende utfall:

 • Flyttes til en privatperson med personnummer
 • Flyttes til en organisasjon med organisasjonsnummer. Om organisasjonen ikke har et organisasjonsnummer, fås dette ved registrering i Brønnøysundregisteret.
 • Avsluttes, og pengene overføres til ønsket konto.

Har du fått en slik henvendelse? Vi har nedenfor samlet informasjon om de mest vanlige gruppene disse kontoene tilhører, samt informasjon om registrering i Brønnøysundregisteret.

Lag/forening

 • Disse kontoene skal mest sannsynlig flyttes til et organisasjonsnummer. Kontoer som hører inn under en forening, skal registreres på hovedlagets organisasjonsnummer (Eks: Sport IL, Gutter14).
 • Om laget eller foreningen ikke skal registreres i Brønnøysundregisteret, skal kontoen flyttes til en privatperson.
 • Om laget eller foreningen er registrert i Brønnøysundregisteret og har et organisasjonsnummer, kan disse kontoene flyttes til eksisterende organisasjonsnummer.
 • For å registrere lag eller forening i Brønnøysundregisteret, se her.

Sameie

 • Et sameie bør være registrert i Brønnøysundregisteret og ha et eget organisasjonsnummer. Eierseksjonssameier som er tinglyst etter 01.01.1998, og har 9 eller flere seksjoner, skal registreres i henhold til Sameigelova.
 • Om sameiet ikke skal registreres, skal kontoen flyttes til en privatperson.
 • Om sameiet er registrert og har et organisasjonsnummer, kan disse kontoene flyttes til eksisterende organisasjonsnummer.
 • For å registrere sameiet i Brønnøysundregisteret, se her.

Skole, barnehage og FAU

 • Disse kontoene skal stå på organisasjonsnummeret til skolen, barnehagen, FAU, eller på eget organisasjonsnummer. FAU (foreldreutvalg) kan ha behov for å samle inn midler og disponere egen økonomi. Da anbefales det at FAU registreres på eget organisasjonsnummer.
 • Om registreringen er foretatt i Brønnøysundregisteret og det finnes et organisasjonsnummer, kan disse kontoene flyttes til eksisterende organisasjonsnummer.
 • For registrering av FAU i Brønnøysundregisteret, se her.

Gravstedskonto

 • Disse kontoene skal flyttes til en privatperson.
 • ·Ønsker man at kirkevergen skal ta over oppgaven om planting og stell av graven, kan man ta kontakt med kirkevergen og gjøre avtale om dette. Kontoen kan da avsluttes, og pengene overføres til kirkevergen.

Legat/stiftelse

 • Legat/stiftelser skal registreres i henhold til Stiftelsesloven. Disse kontoene skal derfor stå på et organisasjonsnummer.
 • Om legatet/stiftelsen er registrert i Brønnøysundregisteret og har et organisasjonsnummer, kan disse kontoene flyttes til eksisterende organisasjonsnummer.
 • For å registrere legat/stiftelse i Stiftelsesregisteret, se her.

Registering i Brønnøysundregisteret

 • Om organisasjonen ikke har et organisasjonsnummer, og må registrere seg i Brønnøysundregisteret, må dette gjøres før kontoen kan flyttes. Dette gjøres på deres hjemmeside: www.brreg.no.
 • De fleste foreninger skal bare registrere seg i Enhetsregisteret. Registrering i Frivillighetsregisteret er valgfritt, og kan gjøres samtidig med registrering i Enhetsregisteret om man ønsker det. Registreringen i disse registrene er gratis.
 • Registeringen krever innlogging med BankID, MinID, Buypass eller Commfides.
 • For tips og informasjon angående registreringen, se her.

Praktisk info

Før kontoen kan flyttes eller avsluttes, trenger vi et signert skjema. Skjemaet som passer ditt tilfelle fylles ut, signeres, og returneres til oss sammen med «bekreftet kopi» av legitimasjon. Skjemaene finner du nedenfor, et for hvert av utfallene.

Dersom det byr på utfordringer å få til registreringen i Brønnøysundregisteret digitalt, kan dette skjemaet benyttes.

 

Ta kontakt med oss dersom du lurer på noe! Du finner vår kontaktinformasjon her.