Totens Sparebank har i over 100 år delt ut gaver til allmennyttige formål i lokalsamfunnet. For mer informasjon, se www.gaveutdelingen.no