Som følge av endringer i bankmarkedet i etterkant av finanskrisen har også Totens Sparebank opprettet et eget heleid boligkredittforetak – Totens Sparebank Boligkreditt AS.

Formålet med selskapet er å overta boliglån fra Totens Sparebank, og finansiere disse ved utstedelse av obligasjoner med fortrinnsrett*. På denne måten kan banken fortsatt tilby gode betingelser til våre kunder.

Både nye og eksisterende lån med pant i boligeiendom vil fremover bli overført til boligkredittselskapet. Lånet vil løpe som før – uten endringer – og all service og kontakt vedrørende lånet vil fortsatt ivaretas av din rådgiver i Totens Sparebank.

Overdragelsen av lån fra Totens Sparebank til Totens Sparebank Boligkreditt AS skjer i samsvar med bestemmelsene i finansavtaleloven. Informasjon om endringer gis til låntaker og eventuell medlåntaker og / eller sikkerhetsstiller.

Alle forfall (blant annet renter og avdrag) blir for lån i Totens Sparebank Boligkreditt AS belastet ved hjelp av avtalegiro. Den nye avtalegiroen er å se i nettbanken, og må ikke slettes.

*Obligasjoner med fortrinnsrett er den norske utgaven av en type obligasjoner som internasjonalt kalles covered bonds. En covered bond er en obligasjon som gir investorene sikkerhet i et definert utvalg av utstederens eiendeler, i dette tilfellet boliglånsmassen i selskapet.