Ratingbyrået Scope Ratings offentliggjorde 30. oktober 2018 rating på Totens Sparebank og datterselskapet Totens Sparebank Boligkreditt AS. Endringer i de regulatoriske og markedsmessige forholdene har over tid økt nytten av å være tildelt en offisiell rating, og Totens Sparebank vurderte det derfor som ønskelig å bli offisielt ratet. 29. august 2023 offentliggjorde de en ny analyse av Totens Sparebank Boligkreditt der vi fremdeles har beholdt den gode ratingen fra 2018.

Morselskapet Totens Sparebank ble tildelt rating A- med «stable outlook».
Totens Sparebanks senior usikret gjeld ble tildelt rating BBB+.
Totens Sparebank Boligkreditts obligasjoner med fortrinnsrett ble tildelt AAA med «stable outlook».

Rapporter Totens Sparebank:

19. januar 2024
29. august 2023
10. oktober 2022
9. november 2021
24. november 2020
1. november 2019
30. oktober 2018


Rapporter Totens Sparebank Boligkreditt:

13. september 2023
26. september 2022
11. november 2021
12. oktober 2020
17. oktober 2019
30. oktober 2018