Totens Sparebank har i alle år hatt et nært og godt samarbeid med lokalsamfunnets lag, organisasjoner, kultur- og idrettsliv.

Les mer og søk om sponsormidler her

Vi har nedfelt i våre retningslinjer at en del av årets overskudd skal kanaliseres tilbake til lokalsamfunnet, noe som i dag hovedsaklig skjer gjennom sponsoravtaler og vår årlige gaveutdeling.

I løpet av bankens over 160 årige historie, har Toten, Gjøvik og etterhvert Eidsvold og Hamar kunnet nyte godt av mangfoldige millioner kroner i tilbakeføring til lokalmiljøet. Vi er glade for at vi kan gi disse betydelige bidragene i oppbyggingen og utviklingen av en svært viktig del av bygdas mangfold.