Styrets medlemmer velges for 2 år.  Nåværende styre ble valgt på generalforsamlingen den 30.03.2023.

Styret for 2023/2024 består av:

Geir Stenseth (leder)
Steinar Nordengen (nestleder)
Audun Blegen (medlem)
Anne Jacobsen Onsrud (medlem)
Lise A. Aasterud (medlem)
Øystein Løvbakke (medlem - ansatte)
Hilde Elisabeth Inngjerdingen (medlem - ansatte)

Øivind Hansebråten (varamedlem)
Tove Beate S. Karlsen (varamedlem)
Nina Dyste (varamedlem – ansatte)
Erik E. Evensen (varamedlem – ansatte)

Oversikt over alle bankens tillitsvalgte 2023-2024