Dette oppsettet benyttes dersom du skal remittere for flere foretak i samme fil. Har du ett foretak pr fil, er det nok å bytte avtale i nettbanken og remittere for hver avtale.

Dette oppsettet konfigureres gjerne på den avtalen du bruker mest.

Oppsettet gjelder kun Telepay Direkte Remittering.

I nettbanken, gå til Bedrift og under Filoverføring velger du Filoppsett. Klikk deretter på burgermenyen (de tre strekene) ute til høyre og velg "Opprett Ny".

Her er et eksempel på filoppsett:

bilde av telepay-oppsett

Dette krever at økonomisystemet støtter divisjonsparameter i filstrukturen. Ta kontakt med leverandør av økonomisystem. Dette behøver du kun å sette opp én gang.

Poenget er at divisjonsparameteret som er satt opp i økonomisystemet må matche et alias i nettbanken. For å sette opp aliaset i nettbanken, gå til Bedrift og deretter Avtaleoppsett. Nederst på den siden finner du en liste over avtaler du har tilgang til. For hver avtale skal du fylle inn divisjonsparameteret fra økonomisystemet som alias. Det vanligste er å telle fra 00001 (feltet støtter 5 tegn). Se eksempel under.

bilde av telepay-oppsett

Lagre oppsettet, og så er det bare å lage fil og sende filen.