Datterselskaper

Totens Sparebank Boligkreditt

Finansiell kalender 2024

12. feb

     
Regnskap 4. kvartal 2023
Foreløpig årsregnskap 2023
14. mar   Årsrapport
21. mar   Generalforsamling
2. mai   Regnskap 1. kvartal 2024
15. aug   Regnskap 2. kvartal 2024
31. okt   Regnskap 3. kvartal 2024

Totens Sparebank Boligkreditt

Som følge av endringer i bankmarkedet i etterkant av finanskrisen har også Totens Sparebank opprettet et eget heleid boligkredittforetak – Totens Sparebank Boligkreditt AS.

Formålet med selskapet er å overta boliglån fra Totens Sparebank, og finansiere disse ved utstedelse av obligasjoner med fortrinnsrett*.
På denne måten kan banken fortsatt tilby gode betingelser til våre kunder.

Både nye og eksisterende lån med pant i boligeiendom vil fremover bli overført til boligkredittselskapet. Lånet vil løpe som før – uten endringer – og all service og kontakt vedrørende lånet vil fortsatt ivaretas av din rådgiver i Totens Sparebank.

Overdragelsen av lån fra Totens Sparebank til Totens Sparebank Boligkreditt AS skjer i samsvar med bestemmelsene i finansavtaleloven. Informasjon om endringer gis til låntaker og eventuell medlåntaker og / eller sikkerhetsstiller.

Alle forfall (blant annet renter og avdrag) blir for lån i Totens Sparebank Boligkreditt AS belastet ved hjelp av avtalegiro. Den nye avtalegiroen er å se i nettbanken, og må ikke slettes.

*Obligasjoner med fortrinnsrett er den norske utgaven av en type obligasjoner som internasjonalt kalles covered bonds. En covered bond er en obligasjon som gir investorene sikkerhet i et definert utvalg av utstederens eiendeler, i dette tilfellet boliglånsmassen i selskapet.