Investor relations

Finansiell kalender 2024

12. feb

     
Regnskap 4. kvartal 2023
Foreløpig årsregnskap 2023
14. mar   Årsrapport
21. mar   Generalforsamling
2. mai   Regnskap 1. kvartal 2024
15. aug   Regnskap 2. kvartal 2024
31. okt   Regnskap 3. kvartal 2024

Rapporter Totens Sparebank

Årsrapporter og delårsrapporter.

Rapporter Totens Sparebank Boligkreditt

Årsrapporter og delårsrapporter for bankens datterselskap Totens Sparebank Boligkreditt.

Presentasjon av kvartalsrapporter

Videopresentasjon av våre kvartalsrapporter.

Obligasjons- og sertifikatlån

Låneavtaler og lånebeskrivelser.

Utbyttepolitikk

Totens Sparebank har som mål å forvalte konsernets ressurser på en måte som gir egenkapitalbeviseierne en tilfredsstillende langsiktig avkastning i form av utbytte og kursstigning på egenkapitalbevisene.

Bankens årsoverskudd vil bli fordelt mellom egenkapitalbeviseierne og grunnfondskapitalen i samsvar med deres andel av bankens egenkapital.

Totens Sparebank har som målsetting at over tid skal minst halvparten av egenkapitalbeviseiernes andel av årsoverskuddet utbetales som utbytte. Dette forutsetter at bankens soliditet er på et tilfredsstillende nivå.

Ved fastsettelse av størrelsen på utbytte vil det bli tatt hensyn til hva som er forenlig med forsiktig og god forretningsskikk, eksterne rammebetingelser og bankens soliditet.

Diverse dokumenter

På denne siden vil du finne diverse dokumenter som vedrører banken.

Våre børsmeldinger

Rating

Se rapporter fra ratingselskapet Scope for både Totens Sparebank og Totens Sparebank Boligkreditt.