Reklamasjon ved svindel eller tvist

Ukjente Visa varekjøp på din konto? Da har du en reklamasjonsrett under visse forutsetninger regulert i din avtale om betalingskort med banken samt Visa Europe sine regler/ regulativ.

Reklamasjon ved svindel på Visa bankkort

Dersom ditt Visa kort er blitt misbrukt har du en reklamasjonsrett i henhold til punkt 17 og 18 i din avtale om betalingskort . For å be om reklamasjon må du anmelde forholdet til Politiet samt sende oss følgende dokumentasjon: Signert egenerklæring med oversikt over transaksjoner du reklamerer over samt kopi av politianmeldelse.

Reklamasjon ved tvist Visa bankkort

Er Visakortet ditt blitt dobbelt belastet for et varekjøp, har du ikke mottatt varer bestilt på nett eller har du ikke mottatt penger i minibank i utlandet har du en rett til å reklamere på dette. Dine rettiheter for reklamasjon er gjengitt i avtale om betalingskort (se lenke under)

Reklamasjon Mastercard kredittkort

Oppstår det et tilfelle hvor du mener det er gjort en belastning på ditt Mastercard kredittkort du ikke kjennes ved har du anledning til å reklamere på dette. I tillegg til egenerklæring kreves det også at du legger ved kopi av politianmeldelse.

illustrasjonsbilde av netthandel

Bruk kredittkort på internett

Det er tryggere å bruke et kredittkort ved netthandel. Dersom noe skulle skje er det ikke pengene på din bankkonto som blir misbrukt, men kredittkortselskapet sine penger. 5 gode grunner til å bruke kredittkort

Avtale om betalingskort

Vilkårene for reklamasjon ved svindel eller tvist på ditt Visa bankkort finner du i avtale om betalingskort.